Dawny gotycki kościół Św. Mikołaja w Słupsku Kościoły Normalne

Słupsk

Kościół św. Mikołaja w Słupsku – kościół powstał jako świątynia klasztorna słupskich norbertanek, data wyświęcenia jest nieznana. W źródłach został wymieniony już 1276 roku. Wcześniej, bo w 1269 r. jest wymieniony w dokumencie księcia Mściwoja II kapelan kościoła św. Mikołaja w mieście Słupsku. Kapelan ten już był wymieniany w dokumencie z 1240 roku. Zatem wybudowanie kościoła św. Mikołaja było dokonane już przed 1240 rokiem. Tę świątynię wykonaną jako kościół drewniany, zbudował księżę Świętopełk II, ze statusem kościoła prywatnego, budowlę wzniesiono na lewym brzegu Słupi. Kościół drewniany zastąpiono świątynią budowaną z cegły w XIV w. lub na początku XV w. W 1665 pożar pochłonął klasztor i kościół, ponieważ nie starczało pieniędzy na odbudowę kościoła budynek świątyni popadał w coraz większą ruinę. W 1737 roku kościół został odbudowany i przeznaczony jako zbór garnizonowy- służył wojsku i odprawiano w nim nabożeństwa ewangelicko- luterańskie. W 1740 r. kościół św. Mikołaja zamieniono na magazyn i wozownię. Od jesieni 1759 r. do wiosny 1760 r. w Słupsku wojska rosyjskie używały kościół św. Mikołaja jako cerkwi prawosławnej i miejsca kwaterowania. Następnie kościół użytkowano jako magazyn i remiza strażacka. Od 1772 r. do 1945 r. w budynku mieściła się szkoła. W 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej podpalili słupską starówkę i budynek pokościelny też zgorzał. Ruina kościoła św. Mikołaja została odbudowana, w 1971 r. odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki, która została umiejscowiona właśnie w murach kościoła.

Dodaj opinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Unikatowość
Jakości do ceny
Lokalizacja
Wielkość grupy

Zaplanuj wycieczkę

Napisz do obiektu

    Preferowana forma kontaktu