Kąpielisko Hubertus w Mysłowicach Parki Normalne

Katowice

Szabelnia − część Mysłowic położona w dzielnicy Piasek ciągnąca się wzdłuż ul. Szabelnia (wschodnia część Szabelni), a także część Katowic w jednostce pomocniczej Szopienice-Burowiec (zachodni fragment osady; na końcu ul. Szabelnianej). Od północy Szabelnia granicy z Sosnowcem (osiedle Naftowa; granica stanowi Brynica, a bliżej Szabelni równolegle przebiegała trasa kolejowej Północnej Magistrali Piaskowej), od południa z Piaskiem (z linią kolejową nr 171), a od zachodu z Drugimi Szopienicacmi.Szabelnia składa się z rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ośrodka rekreacyjnego przy stawach Hubertus, ukształtowanego przy Brynicy i uchodzącej do niej na terenie osady rzeki Rawy. Na zachód stawów Hubertus, w granicach Katowic znajduje się Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Szopienice-Borki. W strukturze użytkowania gruntów Szabelni po stronie Mysłowic przeważają grunty pod wodami powierzchniowymi (stawy Hubertus). Ponadto znaczny jest udział terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz pastwisk. Główną drogą wewnątrz Szabelni jest ul. Szabelnia, która jest drogą dojazdową o niezadowalającym stanie technicznym. Zlokalizowany jest tu przystanek ZTM Mysłowice Kąpielisko Hubertus, z którego według stanu z października 2020 roku odjeżdżała jedna linia autobusowa (nr 219), łącząca Szabelnię z Ławkami przez Centrum, Ćmok, Brzęczkowice, Brzezinkę i Wesołą. W 2015 roku mysłowicką część Szabelni zamieszkiwało 15 osób.

Lokalizacja

Dodaj opinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Unikatowość
Jakości do ceny
Lokalizacja
Wielkość grupy

Zaplanuj wycieczkę

Napisz do obiektu

    Preferowana forma kontaktu