Kościół Św. Klemensa w Ustroniu Kościoły Normalne

Ustroń

Kościół pod wezwaniem św. Klemensa papieża i męczennika – rzymskokatolicki kościół parafialny w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim.Pierwsze wzmianki o parafii ustrońskiej pochodzą z 1447 r. Kościół był wówczas drewniany i zlokalizowany na obecnym starym cmentarzu katolickim. W okresie reformacji trafił w ręce ewangelików. Do Kościoła katolickiego powrócił w 1654 r., jako filialny parafii w Goleszowie. Pod koniec XVIII w. z powodu fatalnego stanu budynku podjęto decyzję o jego zamknięciu.Przerwa w działalności trwała zaledwie rok – w 1784 r. utworzono nową, samodzielną parafię, a za świątynię posłużyła kaplica zlikwidowanego sierocińca jezuickiego. Po jej przebudowie na kościół późnobarokowo-klasycystyczny, poświęcono go w 1788 r. – pierwszym proboszczem został były jezuita, pochodzący ze Skoczowa ksiądz Franciszek Teodor Entzendorfer.W 1837 r. w miejsce dotychczasowej wieży drewnianej wybudowano nową murowaną, a w 1840 r. poszerzono nawę i prezbiterium. W takim kształcie świątynia istnieje do dnia dzisiejszego.Budynek kościoła został zwrócony prezbiterium na zachód. Posiada nawę trójprzęsłową, a w niej i w transepcie sklepienia żaglaste o wydatnych gurtach. Okna są zamknięte łukiem segmentowym, a dach dwuspadowy obecnie pokryty jest blachą. Wieża czworoboczna o oknach zamkniętych półkoliście nakryta została kopulastym hełmem i posiada zegar.W ostatnich latach XX w. dokonano kilku znaczących remontów – w 1997 r. wymieniono zegar na wieży.Z zachowanych, ciekawszych elementów należy wymienić barokowo-klasycystyczną ambonę, chrzcielnicę, obraz św. Klemensa z XIX w., drewniane stacje drogi krzyżowej z końca XIX w. oraz organy firmy Rieger o trakturze gry pneumatycznej z początku XX w. Przed kościołem stoją kamienne figury św. Jana Nepomucena oraz św. Józefa z Dzieciątkiem, wykonane pod koniec XVIII w. przez Wacława Donaya ze Skoczowa.Od strony północnej do kościoła przylega dawny jezuicki sierociniec z 1740 r., częściowo rozebrany w latach 30. XX w.

Lokalizacja

Dodaj opinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Unikatowość
Jakości do ceny
Lokalizacja
Wielkość grupy

Zaplanuj wycieczkę

Napisz do obiektu

    Preferowana forma kontaktu