Zaloguj się

Kościół w Sokołowie Małopolskim Kościoły Normalne

Kościoły i obiekty sakralne

Kościół świętego Ducha – rzymskokatolicki kościół filialny należący do parafii św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim.Świątynia została wzniesiona w latach 1869-1894 i poświęcona w 1898 roku. Jest to budowla murowana, otynkowana, jednonawowa, posiadająca prezbiterium zamknięte trójbocznie, węższe od nawy i nakryta dachami dwuspadowymi, pokrytymi blachą. Przy prezbiterium, z lewej i prawej strony, są umieszczone zakrystia i składzik. Ściany wewnętrzne są podzielone pilastrami podtrzymującymi profilowany gzyms. Nawa, zakrystia i składzik są nakryte kapą czeską, natomiast prezbiterium jest nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Chór muzyczny jest podparty trzema arkadami. Fasada jest ozdobiona dwiema wieżami i zwieńczona w centralnej części schodkowym szczytem. Wieże posiadają trzy kondygnacje, akcentowane są w narożnikach pilastrami i rozczłonkowane gzymsami. Na każdej kondygnacji znajdują się otwory okienne o jednakowej wielkości, prostokątne, i zakończone półkolistym lub ostrym łukiem, posiadają proste opaski. Na osi głównej, w części centralnej, znajduje się otwór drzwiowy zwieńczony ostrym łukiem i umieszczony w profilowanym obramieniu. W nadprożu znajduje się schodkowy szczyt, a ponad nim trzy ostrołukowe wnęki i powyżej blenda w kształcie trójliścia. Drugi otwór wejściowy znajduje się na osi środkowej elewacji północnej.

Lokalizacja

Dodaj opinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Unikatowość
Jakości do ceny
Lokalizacja
Wielkość grupy