Ostrzyca w Górach Kaczawskich Parki Normalne

Wleń

Czermnica – rzeka w Sudetach Zachodnich, woj. dolnośląskie, prawobrzeżny dopływ Skory.Rzeka V rzędu o długości ok. 16,5 km, prawy dopływ Skory należąca do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego.Źródła rzeki położone są w Górach Kaczawskich na północnym zboczu Grzbietu Północnego, na północno-wschodnim zboczu Babińca, na zachód od miejscowości Rząśnik.Rzeka wypływa na północno-wschodnim zboczu Babińca, na wysokości około 390-395 m n.p.m., w postaci kilku drobnych młak, które niżej łączą się w jeden ciek. Źródła położone są na porośniętej, podmokłej górskiej łące niedaleko miejscowości Rząśnik. W górnym biegu, potok spływa szeroką, płytko wciętą doliną przez łąki w kierunku wschodnim do miejscowości Rząśnik, gdzie tworzy dwa małe stawy. Opuszczając ostatnie zabudowania na wschodniej granicy Rząśnika, na wysokości Sokołowskich Wzgórz skręca na północny wschód a dalej doliną rozdzielającą Sokołowskie Wzgórza od Wysoczyzny Ostrzycy, płynie w kierunku Sokołowca, przepływa przez całą wieś, za Sokołowcem skręca na północ. Dalej rzeka zachodnią częścią Działu Jastrzębnickiego płynie wzdłuż drogi w kierunku Pielgrzymki do ujścia. Po przepłynięciu ok. 16,5 kilometra na poziomie ok. 235 m n.p.m. uchodzi do Skory na południe od Pielgrzymki u zachodniego podnóża wzniesienia Kamienna Góra. Zasadniczy kierunek biegu rzeki jest północno-wschodni. Koryto rzeki kamienisto-żwirowe, średni spad wynosi 9,7 promil. Rzeka w większości swojego biegu płynie niezabudowanym terenem przyjmując wody mniejszych bezimiennych potoków i strumieni. W większości swojego biegu jest nieuregulowana o wartkim prądzie wody, jedynie na odcinkach przepływu przez miejscowości rzeka jest częściowo uregulowana. W okresach wzmożonych opadów i wiosennych roztopów, stwarza poważne zagrożenie powodziowe. Kilkakrotnie występowała z brzegów podtapiając przyległe tereny. Rzeka zbiera wody z północnych zboczy Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich i odwadnia zachodnią część Pogórza Kaczawskiego.

Lokalizacja

Dodaj opinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Unikatowość
Jakości do ceny
Lokalizacja
Wielkość grupy

Napisz do obiektu

    Preferowana forma kontaktu