Rezerwat Krajkowo Parki Normalne

Wielkopolska

Rezerwat przyrody Krajkowo – krajobrazowy rezerwat przyrody położony na terenie leśnictwa Krajkowo w gminie Mosina, powiecie poznańskim, na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Jest objęty ochroną częściową.Został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 roku na powierzchni 160,46 ha w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa, szczególnie czapli siwej i kormorana czarnego oraz dla ochrony krajobrazu starorzecza Warty. Obecnie jego powierzchnia wynosi 165,31 ha, natomiast jako cel ochrony podaje się „zachowanie krajobrazu starorzeczy Warty oraz krajobrazu zawierającego fragmenty starych drzewostanów i pojedyncze drzewa”.Rezerwat Krajkowo obejmuje liczne starorzecza, mokradła, łąki oraz lasy, głównie łęgowe.W rezerwacie występuje duża różnorodność zespołów i zbiorowisk roślinnych. Występująca tu flora reprezentowana jest przez blisko 400 gatunków roślin. Ze zwierząt występują tu głównie ptaki (ok. 120 gatunków, 95 wyprowadza tu swoje lęgi). Poza ptactwem również ssaki, płazy, ryby i owady, w tym chronione jak bóbr europejski, żmija zygzakowata, pachnica dębowa czy kozioróg dębosz.

Lokalizacja

Dodaj opinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Unikatowość
Jakości do ceny
Lokalizacja
Wielkość grupy

Zaplanuj wycieczkę

Napisz do obiektu

    Preferowana forma kontaktu